Praktijkinfo

Huisartsenpraktijk Bhogal-Statham is gevestigd in Schiedam. De praktijk is NHG-geaccrediteerd.

NIEUWS 
November 2020 - Beleid i.v.m. Corona pandemie:
Wij rekenen op uw hulp om besmettingen te voorkomen. Heeft u klachten blijf dan thuis!
! HEEFT U EEN AFSPRAAK - KOM DAN MET MONDNEUSKAPJE OP - KOM ALLEEN !
! KOM NIET NAAR DE PRAKTIJK ZONDER DAT U DAAR VOORAF CONTACT OVER HEEFT GEHAD!

Afspraak huisarts:  Kijkt u eerst op www.moetiknaardedokter.nl en www.thuisarts.nl
Wij proberen zoveel mogelijk telefonisch af te handelen.
Is er toch lichamelijk onderzoek nodig dan wordt u uitgenodigd op de praktijk.
De wachtkamer heeft een beperkt aantal zitplaatsen. Wanneer de zitplaatsen bezet zijn dan vragen wij u buiten te wachten.

Advies RIVM: blijf thuis bij klachten. Bij corona-klachten neemt u contact op met de GGD.
Denkt u besmet te zijn met het coronavirus of twijfelt u hieraan, kom dan NIET naar de praktijk toe! BLIJF THUIS!!
Meer informatie: 
-Patienten: www.thuisarts.nl
-Nederlands Huisartsen Genootschap: www.nhg.org/coronavirus
-Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: www.rivm.nl
-GGD: www.rijksoverheid.nl/coronavirus e/o telnr. 0800-1202

ATTENTIE:  Het kan erg druk zijn aan de telefoon, graag vragen wij om uw begrip
en respect naar het gehele team!.  Kijk verder op de website voor de beste beltijdstippen.
- wij horen dat bij een drukke bezetting de lijnen wegvallen - uitgezocht is dat
  het probleem ligt bij inbellende telefoonlijn - wij kunnen hier dus niets aan doen.

TIPS - wat kan ik zelf aan mijn symptomen doen?
www.thuisarts.nl
app - moet ik naar de dokter
www.moetiknaardedokter.nl

Griepvaccinatie en Pneumococcenvaccinatie - laatste dag: Dinsdag 10 November 14.00-15.30 uur
Houdt u zich aan de geldende spelregels - afstand houden - mondneuskapje op - makkelijk zittende kleding.
ZONDER BRIEF GEEN VACCIN - Dit is alleen voor patienten met een uitnodingsbrief of de patienten die
telefonisch door ons gesproken zijn. Voor beide vaccinaties geldt helaas: op = op!
Wilt u een griepvaccinatie of penumococcenvaccinatie maar bent u niet uitgenodigd voor de vaccinatie:
Geen brief ontvangen? dan hebben wij in uw medisch dossier geen indicatie gevonden voor het geven van een vaccinatie.
Elk jaar zijn daar nieuwe richtlijnven. Griepvaccinatie nodig voor uw werk, neem contact op met de arbo-arts.
Wenst u een griepvaccin of pneumococcenvaccin -> neemt u dan telefonisch contact op met de praktijk -
Door landelijk tekorten zijn wij genoodzaakt voorrang te geven aan de patienten die een medische noodzaak hebben.
Blijven er griepvaccins e/o penumococcenvaccin over dan is dat voor de patienten die een griepvaccin wensen.
ZONDER CONTACT PRAKTIJK GEEN MOGELIJKHEID TOT VACCIN - neemt u hiervoor na 10/11/20 contact over op,
dan weten wij hoe ver onze voorraad reikt. Voor beide vaccinaties geldt helaas: op = op.
Wij danken u voor uw medewerking en begrip!

Digitaal toegang: ' Uw Zorg Online'
Wij werken met de app ' Uw Zorg Online'. Vanaf de leeftijd van 16 jaar kunt u gebruik maken van deze mogelijkheid.
Te gebruiken voor: chronische herhaalmedicatie aanvragen, korte niet spoedeisende vragen. U mag alleen over u zelf vragen stellen via het e-consult. Zodra het kan stellen wij ook de agenda open zodat u zelf uw afspraak kan inplannen indien dat nodig is.

Klik hier om de app 'UW ZORG Online' te downloaden

Het emailadres info@ wordt per direct NIET meer gebruikt voor communicatie met patienten.


Vanaf de leeftijd van 16 jaar dient u zelf contact op te nemen met de praktijk.
Dit in het kader van het beroepsgeheim en de AVG wetgeving.
Bent u mantelzorger, dan verzoeken wij u ons dit schriftelijk te laten weten middels
een ondertekend document van degene voor wie u zorgt, een recente datum en handtekeningen.

Bloed laten prikken in het pand aan de Westerkade:
Op afspraak via het Renier de Graaf Ziekenhuis: https://www.rhmdc.nl


(Herhaal)Recepten

(Herhaal)Recepten


Voor het aanvragen van
(herhalings)recepten
kunt u de receptenlijn inspreken
(toets 2)
of bellen met de assistentes,
tussen 09.30 en 10.30 uur.
010 - 426 99 52

Heeft u medicijnen nodig die u langdurig gebruikt en die eerder door uw huisarts zijn voorgeschreven? Dan kunt u online uw herhaalrecepten aanvragen.


ONLINE HERHAALRECEPT AANVRAGEN

Inschrijven

Inschrijven


Op dit moment is de praktijk gesloten voor inschrijving.

U kunt zichzelf op de wachtlijst laten plaatsen,
neem contact op met de assistentes.

Verhuizen / nieuw telefoonnummer, geef dit aan ons door!

Ons zorggebied betreft Schiedam,
met name de postcodes
3111 t/m 3117.

Spoedgevallen

Spoedgevallen


112
als elke seconde telt!

Overdag:
010 - 426 99 52
- toets 5 -

Avond/nacht/weekend:
010 - 249 39 39
Central Huisartsenpost Schievliet

Let op: deze nummers zijn niet bedoeld voor de "ongeduldigen" onder ons.

 

 

Spreekuur

SPREEKUUR


Op afspraak:
Maandag t/m vrijdag
08.00- 10.30 uur

en
14.00 - 15.30 uur

Om een afspraak te maken belt u tussen
09:00 - 10:00 uur

Voor opvragen van uitslagen belt u tussen  
14.00 - 15:00 uur

 

Wilt u een afspraak maken zonder wachttijd aan de telefoon, of op een moment dat het ut uitkomt? Dan kunt u hiervoor gemakkelijk gebruik maken van de webagenda. * ivm de coronapandemie is deze functie niet bruikbaar.


ONLINE AFSPRAAK MAKEN

 

POH-Somatiek

Op vrijdag om de week
is er spreekuur van
onze POH-Somatiek.


POH GGZ

Op donderdagochtend
is er spreekuur van
onze POH-GGZ.

REIZIGERSVACCINATIES

Voor vaccinaties op reis
kunt u met ons contact opnemen.
Wij verzoeken u dit op tijd te doen
voor een goed reizigersadvies.
Voor een afspraak belt u
tussen 14.00-15.00 uur.

 

HUISBEZOEK

U kunt een visite aanvragen tussen
9:00 – 10:00 uur.

De huisarts beoordeelt of een huisbezoek wordt afgelegd tussen
11.00 uur - 12.00 uur.

Op de praktijk zijn betere onderzoeksmogelijkheden, het heeft de voorkeur,
om een afspraak te maken op de praktijk.

 

ASSISTENTEN SPREEKUUR

Dagelijks
van 10.30 - 11.00 uur.
en  15.00 - 15.30 uur.
Vooraf een afspraak maken.

 

Contact

Westerkade 24-A
3116 GK Schiedam

gevestigd in het pand
Medisch Centrum Schiedam

Overdag:
T 010 - 426 99 52

Avond/nacht/weekend:
T 010 - 249 39 39

(Huisartsenpost Schievliet)


SPOED: 112 als elke seconde telt!

08.00 – 17.00 uur:
T 010 - 426 99 52 – toets 5

Avond/nacht/weekend:
T 010 - 249 39 39 
(Huisartsenpost Schievliet)

Let op: deze nummers zijn niet bedoeld voor de "ongeduldigen" onder ons.Klachten meldpunt | Privacyreglement | Uw privacy
Huisartsenpraktijk Bhogal-Statham 2020
Ontwerp & Realisatie: Esens Design